Pregled najnovijih vesti, najave događaja i projekata. Pročitaj više!
Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
YouTube
LinkedIn
Website
Vesti Evropskog pokreta u Srbiji 9/2018

Forum mladih EPuS-a održao Evropski čas u Vlasotincu

Učenici Tehničke škole Vlasotince prošle nedelje imali su prilike da od naših aktivista iz Foruma mladih saznaju o iskustvima iz učeničke razmene u okviru programa Erazmus +, kao i o drugim mogućnostima koje EU nudi mladima. Vršnjački edukatori su sa njima diskutovali o tome šta Evropska unija predstavlja za njih, kako funkcionišu EU integracije, kao i o uobičajenim predsrasudama. 

Evropski čas u Vlasotincu bio je poslednji u ciklusu projekta Evropa za mene koji podržava Evropska unija, a prethodni su održani u srednjim školama u Petrovcu na Mlavi, Staroj Pazovi, Loznici i Tutinu.

Poražavajuće stanje zaštite voda u Srbiji

Srbija je bogato vodno područje, ali bez bolje zaštite voda i veće brige za taj resurs nema opstanka, ukazano je u Smederevu na debati „Monitoring podzemnih i površinskih voda – EU standardi i sistem zaštite voda u Srbiji“. Na teritoriji Srbije čak 70 odsto stanovništva snabdeva se vodom za piće iz podzemnih izvora i vodotokova, a poražavajući je i podatak da više od 90 odsto gradova nema nikakav sistem prečišćavanja otpadnih voda.

70 godina Međunarodnog evropskog pokreta

Međunarodni evropski pokret obeležio je u Hagu 70 godina postojanja. Dvodnevna manifestacija "Delimo Evropu" okupila je političare, predstavnike sindikata, civilnog društva, biznisa, građane, a diskutovano je o glavnim izazovima sa kojima se Evropa suočava, poput održivosti, migracija, bezbednosti, prava radnika, novih ekonomskih modela i demokratije. Proslava je održana 24. i 25. maja, a drugi dan je organizovan u sali Riderzal holandskog parlamenta, upravo na mestu gde je 1948. godine održan Haški kongres koji je postavio temelje Evropskog pokreta i same Evropske unije.

Najava >> Srbija i EU: Spoljna i bezbednosna politika Srbije 

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka i Evropskim pokretom Sremska Mitrovica, organizujemo debatu „Srbija i EU: Spoljna i bezbednosna politika Srbije“, u četvrtak, 31. maja 2018, u Subotici. Na teme usklađenosti naše spoljne i bezbednosne politike sa politikom EU, reforme sektora bezbednosti i koncepta neutralnosti, govoriće: profesor dr Dragan R. Simić, dekan Fakulteta političkih nauka, docent dr Filip Ejdus, i asistenti Stevan Nedeljković i Milan Krstić sa istog fakulteta. 

Gošća naših Facelook razgovora bila je reperka i umetnica Sajsi MC. Događaj je održan u kafeu Džezva, u okviru projekta "Evropa za mene" koji finansira Evropska unija, a cilj je da među mladima otvori teme evropske integracije i reforme u Srbiji kroz razgovor sa poznatim ličnostima i aktivistima. O čemu smo pričali sa Sajsi, možete pogledati klikom na sliku

                            #EvropazaMene #EU2Me #FacelookFeatSajsiMC
Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
YouTube
LinkedIn
Website
This message was sent from office@emins.org to office@emins.org

Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31/II
11000 Beograd, Srbija
011/3640 174, 011 3640 202
office@emins.org


Update Profile/Email Address | Forward Email | Report Abuse