Pregled najnovijih vesti, najave događaja i projekata. Pročitaj više!
Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
YouTube
LinkedIn
Website
Vesti Evropskog pokreta u Srbiji 7/2018

Plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU: Civilno društvo ključni partner u evropskim integracijama Srbije


Peta godišnja plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU bila je posvećena Izveštaju Evropske komisije o Srbiji 2018. Premijerka Ana Brnabić je rekla da će se Vlada Srbije više baviti preporukama, nego ocenama, jer je potrebna suština i usvajanje vrednosti.

„Naš evropski put mora da bude suština, a ne forma. Na našem putu, duboko verujem, ne sme da bude prečica. Mislim da je taj put ka EU težak i pun izazova i najteža stvar na njemu je da ispravimo genercijske nedostatke društva. Ukoliko to uspemo, možemo da stanemo rame uz rame sa najrazvijenijim društvima Evrope“, rekla je premijerka.
Državna sekretarka u Ministarstvu za evropske integracije, Anja Rović, ocenila je da je Izveštaj EK izbalansiran, a šefica pregovaračkog tima, Tanja Miščević je rekla da sada očekuje konkretne preporuke članica NKEU.

Svi učesnici sednice podvukli su značaj i neophodnost uloge koju NKEU i civilno društvo imaju u procesu pregovora i evropske integracije Srbije, jer "Vlada Srbije", kako je premijerka Brnabić rekla, "ne može i ne treba da radi sama".

Prva EPuS-ova korporativna konferencija o obrazovanju u Srbiji

„Ukoliko se shvati da je obrazovanje jedno od najmoćnijih oruđa koje može da izvuče jedno društvo iz intelektualne, socijalne, kulturne, ekonomske i svake druge zaostalosti, onda ima i šanse da se promeni situacija u kojoj mladi ljudi kada završe školu, fakultet, ne mogu da pronađu posao i odlaze iz Srbije", rekla je generalna sekretarka EPuS-a, Suzana Grubješić i dodala da nema uspešnog evropskog društva bez dobrog i stabilnog obrazovnog sistema, ali ni bez dobre biznis zajednice koja u njoj posluje.

EPuS i FPN: Debata o migrantskoj krizi u Šidu

Srbija je u martu dobila novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, pa je debata u organizaciji Fakulteta političkih nauka i EpuS-a, bila prilika da se razgovara o ključnim odredbama i o trenutnom stanju u prilivu migranata i azilanata u Srbiju. "Jedna od najvažnijih stvari, prepoznata i kod nas, ali i od EU, jeste neophodnost podrške lokalnoj zajednici", ocenila je Svetlana Velimirović, zamenica komesara u Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije. Ona je dodala da su, iako je osnovni princip EU – solidarnost, bio u krizi tokom 2015, instrumenti EU u smislu politika i institucija funkcionisali

Konferencija o reformi javne uprave u oblasti javnih usluga

Konferencija posvećena reformi javne uprave u Srbiji, obeležava završetak projekta "Partnerstvom do dobre javne uprave" koji smo sprovodili u saradnji sa Centrom za evropske politike i lokalnim partnerima. Na događaju 25. aprila, biće predstavljena Siva knjiga javnih usluga, sa nalazima istraživanja i preporukama za poboljšanje kreiranja javnih politika, kao i unapređenje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti javnih usluga. Cilj projekta bio je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave sa fokusom na građane, kao i da unapredi odgovornost vlade za kvalitet javnih usluga.

O ključnim nalazima Izveštaja Evropske komisije za Srbiji, za N1 su govorili Suzana Grubješić, generalna sekretarka EPuS-a i sudija Miodrag Mažić, iz Apelacionog suda. 

Grubješić je rekla da u Izveštaju Komisije opet nema roka do kada treba da se postigne sveobuhvatni pravnoobavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, što se ocenjuje kao ključno, ali da celokupni događaji ukazuju da se taj rok približava.
"Svi oni koji misle da će doći bolja vremena za rešavanje ovog pitanja - ona neće doći. Ovaj problem bolje je rešiti pre, nego kasnije", zaključila je ona.

                                                         Ceo snimak emisije možete pogledati klikom na sliku.

Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
YouTube
LinkedIn
Website
This message was sent from office@emins.org to office@emins.org

Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31/II
11000 Beograd, Srbija
011/3640 174, 011 3640 202
office@emins.org


Update Profile/Email Address | Forward Email | Report Abuse