Pregled najnovijih vesti, najave događaja i projekata. Pročitaj više!
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Website
Vesti Evropskog pokreta u Srbiji 6/2018

Nacionalni konvent o EU organizovao skup u okviru Unutrašnjeg dijaloga


Skupu pod nazivom “Rešenje kosovskog pitanja – Šansa ili pretnja evropskoj perspektivi Srbije” prisustvovali su i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, ministarka za evropske integracije, Jadranka Joksimović, i predstavnici Vladinih kancelarija i radnih tela koja se bave Kosovom.
Snimak svih izlaganja pogledajte na Youtube kanalu Nacionalnog konventa o EU.

Stavovi Radne grupe za Poglavlje 35 o principima za kosovsko pitanje
Od predsednika Republike i od Vlade Republike Srbije, Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 35 Ostala pitanja (Kosovo), zahteva da se u procesu izrade platforme za sveobuhvatno rešenje kosovskog pitanja pridržavaju sledećih principa: mir u regionu i bezbednost građana, evropska integracija Srbije, kompromisno, realno i održivo rešenje, normalizacija odnosa i nastavak unutrašnjeg dijaloga.
Praksom do posla - Začarani krug neiskustva

Mladi u Srbiji se moraju prilagoditi dinamici tržišta rada kroz upotrebu digitalnih, preduzetničkih i praktičnih veština. Poslovi budućnosti zahtevaju kreativnost, pregovaranje, kritičko mišljenje, emotivnu inteligenciju i digitalne veštine. Dodatno, u procesu pristupanja Srbije EU vrlo važan faktor je usaglašavanje Nacionalnog okvira kvalifikacija sa evropskim, kako bi se olakšala mobilnost radne snage, priznavanje diploma i obrazovnih profila i omogućilo ravnopravno učešće na evropskom tržištu rada.

Debata u Šidu: Migrantska kriza, Srbija i Evropska unija

U martu je usvojen novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, čiji je donošenje posledica novih potreba zbog velikog priliva izbeglica i azilanata, ali i usaglašavanja našeg pravnog sistema sa važećim direktivama EU. Zakon omogućava efikasnije postupanje nadležnih organa u slučajevima stranaca i azilanata u Srbiji. Debata u saradnji sa Fakultetom političkih nauka će biti prilika za javnost da se upozna sa ključnim odredbama i novim rešenjima, kao i trenutnim stanjem u Srbiji u ovoj oblasti.

Zašto je potrebno da menjamo Ustav Srbije na putu do članstva u Evropskoj uniji, čujte od našeg potpredsednika dr Vladimira Međaka. 
                                                                                     #PromenaUstava #EvropazaMene
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Website
This message was sent from office@emins.org to office@emins.org

Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31/II
11000 Beograd, Srbija
011/3640 174, 011 3640 202
office@emins.org


Update Profile/Email Address | Forward Email | Report Abuse