Pregled najnovijih vesti, najave događaja i projekata. Pročitaj više!
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Website
Vesti Evropskog pokreta u Srbiji 5/2018

Konferencija Obrazovanje u Srbiji: Poslovi za budućnost

#FutureJobs će pokrenuti debatu o aktuelnim promenama u obrazovnom sektoru sa posebnim osvrtom na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta i kompanija. Dođite da čujete o evropskim modelima obrazovanja primenljivim u Srbiji, o obrazovnom sistemu iz perspektive kompanija i o digitalizaciji u obrazovanju. Očekuju Vas najbolji primeri iz prakse, predstavnici države i najuspešnije kompanije - otvoren razgovor i predlozi rešenja. Prijave obavezne na futurejobs@emins.org.

O ekonomskim i političkim odnosima sa EU u Kraljevu
„Period pred nama treba iskoristiti za povratak poverenja u evropski put Srbije, ne na način da svi recitujemo kako EU nema alternativu, već da na racionalan i argumentovan način odgovorimo na ovo povećano interesovanje EU za Zapadni Balkan, jer interes EU je da ima Srbiju pored sebe, kao što je i naš interes da završimo ovaj dug i iscrpljujući marš ka Briselu“, poručila je Suzana Grubješić na debati „Srbija i EU: Politički i ekonomski odnosi“, održanoj u Kraljevu.
NKEU: Da li je država spremna da zaštiti novinare?

Na sastanku Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medije i Radne grupe za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, bilo je reči o Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara koju su formirali Ministarstvo unutrašnjih poslova i udruženja novinara. Konstantovana je tendencija pogoršanja stanja po pitanju bezbednosti novinara, što ilustruje podatak NUNS-a da su od početka godine zabeležena 23 napada na novinare.

Infografika: Dobra uprava: Šta, kako i zašto?

Modernizacija javnih usluga, koja podrazumeva uštedu vremena i smanjenje troškova, pretpostavlja i odsustvo potrebe za fizičkim pojavljivanjem pred šalterima, što je standard koji su dostigle manje-više sve razvijene evropske zemlje. Za to je neophodno razviti funkcionalan sistem elektronske uprave, odnosno e-uprave. Funkcionalni elektronski servisi ključan su korak ka brzim i efikasnim uslugama, što građani najčešće ocenjuju kao najvažnije.

Pogledajte snimak sa našeg događaja u Novom Pazaru na kom su prisutni građani i građanke imali priliku da pitaju bilo šta o EU Vladimira Međaka, potpredsednika Evropskog pokreta u Srbiji i predsednika našeg Istraživačkog foruma. 

                                                     #EvropazaMene #EU2Me #PitajMeBiloŠtaoEU
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Website
This message was sent from office@emins.org to office@emins.org

Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31/II
11000 Beograd, Srbija
011/3640 174, 011 3640 202
office@emins.org


Update Profile/Email Address | Forward Email | Report Abuse